Backup danych

NAJBARDZIEJ KONKURENCYJNY BACKUP NA RYNKU!

Chmura cieszy się coraz większą popularnością ze względu na szerokie zastosowanie i możliwość obniżenia kosztów związanych z archiwizowaniem dokumentów. Pojemny dysk w chmurze jest doskonałym rozwiązaniem dla właścicieli firm, ponieważ bezpieczeństwo danych w firmie powinno być sprawą priorytetową.

Chmura

Fizyczne otoczenie jest zazwyczaj własnością lub jest zarządzane przez firmę hostingową. Dostawcy chmury są odpowiedzialni za utrzymanie i chronienie danych dostępnych na oferowanych przez nich serwerach. Składowanie w chmurze może odbywać się za pośrednictwem usługi dostępnej na komputerze lub specjalnej aplikacji.

Backup

To tworzenie kopii bezpieczeństwa newralgicznych danych w celu ich odtworzenia po utracie lub uszkodzeniu. Dane przechowywane są w potężnych Data Center z kilkoma fizycznymi i niezależnymi lokalizacjami serwerowni, w których przechowywane są Twoje dane. Wszystkie Twoje dane są szyfrowane i nikt niepowołany nie jest w stanie ich odczytać.

Dysk w chmurze to doskonały sposób na przechowywanie kopii zapasowych w przypadku, kiedy następuje awaria i dane z serwera znikają. Własny dysk w chmurze posiada wiele zalet, które odkrywają przede wszystkim właściciele i pracownicy przedsiębiorstw. Oto kilka z nich:

✔ możliwość natychmiastowego przywrócenia danych w momencie awarii zapobiega przestojom i przerwom w pracy
✔ chmura to niemal natychmiastowy dostęp do wszelkiego rodzaju dokumentacji oraz aplikacji za pośrednictwem łącza internetowego
✔ bezpieczeństwo danych
✔ dostęp do dokumentów w niemal każdym miejscu i z każdego urządzenia
✔ nie wymaga inwestycji w drogą infrastrukturę
✔ ograniczeniu sprzętu, który jest niezbędny w tradycyjnym obiegu dokumentów, to również niższe rachunki za energię elektryczna
✔ opłata wyłącznie za przestrzeń, która jest rzeczywiście wykorzystywana przez firmę
✔ centrum danych ze znakiem polska chmura i certyfikatami
✔ zgodność z wymaganiami RODO i normami jakości ISO
✔ kilka niezależnych lokalizacji

Wybór odpowiedniej pojemności dysku uzależniony jest od rodzaju składowanych plików, liczby dokumentów, które będzie zawierać dysk w chmurze. Oczywiście w miarę przybywania plików można rozszerzyć ilość miejsca do przechowywania.