SaldeoSMART

SaldeoSMART firmy Brain SHARE IT

To nowoczesna platforma dla księgowych w biurach rachunkowych oraz firm z własnym działem księgowym, która umożliwia odczytywanie danych z faktur wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów. Odczytywanie pozycji towarowych z faktur i eksport do JPK. Dzięki SaldeoSMART nie musisz wprowadzać ręcznie wielu pozycji z faktury do programu księgowego. To także narzędzie dla przedsiębiorców do komunikacji z księgowością, wystawiania faktur i kontroli płatności. Dzięki SaldeoSMART zyskujemy czas, eliminujemy błędy, poprawiamy jakość pracy w księgowości.

Ewolucja w księgowości na wyciągnięcie ręki.

Dostępne pakiety: 

✔ Odczytywanie dokumentów

Program odczytuje skanowane dokumenty i automatycznie uzupełnia informacje z faktury. Umożliwia to wyeksportowanie ich do pliku i import w programie księgowym używanym w Twojej firmie. Dostępne jest także odczytywanie wyciągów bankowych z formatu PDF oraz odczytywanie pozycji towarowych z faktur.

Zalety:
• oszczędność czasu
• redukcja kosztów związanych z wprowadzaniem dokumentów
• uporządkowane archiwum dokumentów
• szybki i prosty proces wprowadzania faktur

✔ Obieg dokumentów

To rozszerzenie Pakietu Odczytywanie Dokumentów umożliwiające konfigurowanie przez biuro rachunkowe obiegu dokumentów dla firmy w ramach elektronicznego archiwum dokumentów.

Najważniejsze funkcje:
• odczytywanie potrzebnych danych z dokumentów
• automatyczna rejestracja dokumentów
• elektroniczne archiwum
• tworzenie własnych typów dokumentów
• szczegółowe uprawnienia dla poszczególnych pracowników
• elastyczna konfiguracja obiegu dokumentów
• dowolna ilość obiegów dokumentów dla każdej firmy

✔ Komunikacja z Klientem

To platforma do komunikacji biura rachunkowego i jego klientów z dostępem online do informacji o rozliczeniu księgowym, programem do wystawiania faktur oraz elektronicznym archiwum z dokumentami klienta.
Główne funkcje:
• klient wystawia faktury w SaldeoSMART, co umożliwia ich zaimportowanie bezpośrednio do programu księgowego
• klient może także załączać skany dokumentów księgowych ten sposób powstaje baza dokumentów klienta, do której dostęp ma on i biuro rachunkowe
• bezpieczeństwo i poufność danych zapewnia szyfr SSL
• biuro rachunkowe przesyła przez Saldeo rozliczenie każdego miesiąca. Dzięki temu tworzy się historia danych firmy, należnych podatków, składek ZUS
• w SaldeoSMART jest również przestrzeń na dokumenty dotyczące akt osobowych pracowników (umowy, zaświadczenia, wnioski urlopowe itp.)

✔ Zarządzanie biurem

Pakiet umożliwiający optymalizację pracy biura rachunkowego i usprawnienie komunikacji biuro – klient.
Korzyści:
• możliwość komunikowania się klienta z biurem rachunkowym poprzez SaldeoSMART
• monitorowanie czasu przeznaczonego na realizację zadań w podziale na obsługiwane firmy
• system automatycznie pilnuje, czy wszystkie zadania na dany okres rozliczeniowy zostały wykonane

✔ Panel pracownika
Funkcja przeznaczona dla firm, które zatrudniają wielu pracowników pobierających zaliczki lub których pracownicy pracują zdalnie. Pozwala na kontrolowanie wydanych pracownikom kwot zaliczek oraz przypisywanie poszczególnych wydatków przez pracowników do ich zaliczek. W dowolnym momencie można wygenerować podsumowanie z rozliczeniem wszystkich zaliczek i wydatków dla każdego pracownika.